Magnety, elektroléčba, vířivka

Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Jedná se o neinvazivní, nenávykovou léčbu.

Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což může vést k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží.

Návod: Domácí přístroj Jamava (pdf)

Pulzní magnetická pole indukují slabé elektrické proudy v exponované tkáni. To znamená, že jde o určitý druh elektroléčebné procedury, která má hlavní výhody v tom, že není možné lokální poškození elektrickým proudem jako u přímých kontaktních elektroléčebných metod.

Magnetické pole prostupuje exponovanou tkání rovnoměrně, tzn. každou buňkou. Ionty, které jsou obsaženy v buňkách a v koloidních systémech, jsou magneticky ovlivnitelné, což způsobuje aktivizaci každé buňky. Je známo, že při různých onemocněních se mění povrchové potenciály buněk v organismu oproti normálním hodnotám. Dochází tak ke zvyšování propustnosti mezibuněčných membrán a tím k zvýšenému prokrvování, okysličování, zásobování živinami a k lepšímu odvádění zplodin v exponované tkáni.

Hlavní účinky pulzního magnetického pole jsou

 • analgetický efekt,
 • vasodilatační efekt (zlepšení prokrvení tkání, ústup otoků),
 • protizánětlivý účinek,
 • biostimulační účinek (zrychlené hojení zlomenin i měkkých tkání).

Základní kůra: 10 aplikací
Hrazeno zdravotními pojišťovnami 111, 201, 207 a 211, jinak 80,- Kč za aplikaci.

Pro pacienty, kteří nechtějí docházet na aplikace do ordinace, nabízíme možnost zapůjčení přístrojů firmy Jamava a Ulticar domů.

Elektroléčba a ultrazvuk jsou šetrné fyzikální metody léčby. Jedná se o neinvazivní léčbu. Působením různých typů fyzikálních podnětů dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což může vést k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží.

Přístroj BTL je schopen generovat veškeré v současnosti používané elektroléčebné procedury. Na našem pracovišti se vracíme k dříve oblíbené iontoforeze, poskytujeme kombinovanou terapii (poměrně účinnou např. při léčbě tenisového lokte)

V indikacích onemocnění rukou/nohou jsme schopni použít aplikaci UZ zaváděného do vodní lázně

Hlavní účinky elektroléčebných proudů a ultrazuvuku

 • analgetický efekt
 • vasodilatační efekt (zlepšení prokrvení tkání, ústup otoků)
 • protizánětlivý účinek
 • snížení svalového napětí přetížených svalů

Základní kůra: 8 - 10 aplikací.

Hrazeno zdravotními pojišťovnami 111, 201, 207, 211 a 205, ostatní 80,- Kč za aplikaci.

Vodní vířivá lázeň pro léčbu rukou a nohou.

Indikace

 • poúrazové stavy
 • otoky končetin
 • bolesti nohou (v kombinaci s jinými metodami)

Hrazeno pojišťovnami 111, 201, 207, 211, 205 pro ostatní 80,- Kč

Obvyklá doba terapie 30 min. Hrazeno pojišťovnami 111,201,207,211,205. Ostatní 400,- Kč. Nabízíme rozšíření této doby na 60 min., což umožňuje fyzioterapeutovi využít více technik (cvičení, měkké techniky, masáže, aplikace fyzikální léčby).

Cena rozšíření 1 terapie na 60 minut je 300,- Kč

Naši fyzioterapeuti toto rozšíření doporučují.