Pohybová terapie

Pohybovou terapii indikujeme především při bolestech páteře, ale i při bolestech ostatních kloubů. Naše ordinace nabízí a doporučuje pohybovou terapii vedenou fyzioterapeutem.

Léčba zahrnuje

  • komplexní vyšetření pohybového aparátu
  • zhodnocení příčin poruch pohybového aparátu na základě životního stylu, pracovních návyků, sportovního zatížení pohybového aparátu
  • vysvětlení souvislostí a vztahů poruch a bolestivých stavů na základě vyšetření
  • navržení terapie a konzultace terapie s pacientem

Možnosti individuální pohybové terapie

  • cílené ovlivnění problému manuálními technikami (techniky měkkých tkání, protažení zkrácených struktur, mobilizace kloubů, obnova pohyblivosti po úrazech)
  • instruktáž a zaučení protahovacích a uvolňovacích cviků
  • instruktáž cvičení na overballech, balančních plošinách (možnost zapůjčení domů po dobu terapie)
  • konzultace a aplikace sportovního tapování a kineziotapování
  • přeučování chybných pohybových stereotypů individuálním vedením p dobu aktivní domácí spolupráce pacienta
  • poradenství v oblasti životosprávy, doporučení postupů při budování kondice, redukce hmotnosti nebo v oblasti fitness

Fyzioterapeut může v rámci individuální terapie kombinovat postupy z fyzikální a pohybové terapie. Obvyklá doba terapie hrazená zdravotní pojišťovnou je 30 min. Nabízíme rozšíření této doby na 60 min., což umožňuje fyzioterapeutovi využít více technik (cvičení, měkké techniky, masáže, aplikace fyzikální léčby).

Na našem pracovišti probíhá úzká spolupráce lékaře s fyzioterapeuty. Snažíme se tak maximálně zefektivnit Vaši léčbu volbou vhodných postupů z oboru ortopedie a fyzioterapie na základě konzultací celého týmu.

Obvyklá doba terapie 30 min. Hrazeno pojišťovnami 111, 201,207,211,205. Ostatní 250,- Kč. Nabízíme rozšíření této doby na 60 min., což umožňuje fyzioterapeutovi využít více technik (cvičení, měkké techniky, masáže, aplikace fyzikální léčby).

Cena rozšíření 1 terapie na 60 minut je 300,- Kč

Naši fyzioterapeuti toto rozšíření doporučují.