Léčba rázovou vlnou

Naše pracoviště je v tuto chvíli jedním z několika málo pracovišť v Čechách, které vám může nabídnout léčbu oběma typy rázových vln (radiální i fokusovanou). Vaše léčba tedy nezávisí na typu zakoupeného přístroje, ale na konzultaci Vašich obtíží a výběru Vámi preferované metody.


Od ledna 2006 jsme používali přístroj Masterpuls švýcarské firmy Storz. Vzhledem k výborným výsledkům léčby rázovou vlnou jsme v červnu 2010 zakoupili přístroj Duolith, který je schopen generovat oba typy rázových vln. Tím mizí nutnost váhání pacientů, který typ rázové vlny zvolit. Nabízíme obě! Taktéž se výrazně rozšiřuje indikační šíře této metody. Spektrem aplikátorů, které vlastníme, mizí i obava z bolestivé aplikace.


iDnes: Rázová vlna zažene palčivé bolesti kloubů

Novinka:

Kosmetické využití rázové vlny - proti vráskám a celulitidě

Vysokoenergetická vlna intenzivně prokrvuje ošetřovanou oblast, tím podporuje regeneraci kůže (včetně hojení jizev po akné).

 • Tlaková akustická vlna podporuje tvorbu kolagenu a tím zlepšuje pružnost kůže
 • Zamezuje se tvorbě vrásek a zjemňuje již vzniklé kontury
 • Před aplikací je nutno odstranit make-up a na tvář je nanesena velká vrstva kontaktního gelu
 • Ošetření je nebolestivé a trvá cca 20 minut

Doporučujeme 5-7 aplikací s odstupem jednoho týdne.

Cena za 1 aplikaci 600,- Kč

Léčba celulitidy pomocí rázové vlny. Informace zde.

Velmi krátká rázová vlna působí s velkou intenzitou

 • narušuje a rozpouští vápenné usazeniny ve šlachách a úponech
 • vede k lepšímu prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti
 • u jizevnatých procesů se aktivují buňky produkující vazivovou tkáň
 • zvyšuje se produkce bílkovin a dochází k regeneraci postižené tkáně
 • v konečném efektu dochází k odeznění bolesti s klinickou účinností až 90%
 • s ústupem bolesti se výrazně zlepšuje pohyblivost

Léčba rázovou vlnou

 • je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií. Energie se přenáší na postižené místo vysokoenergetickou tlakovou akustickou vlnou (shock wave), která vyvolává v tkáni hojivé a regenerační procesy
 • je indikována při bolestech tenisového lokte, patní ostruhy, při bolestivém rameni, zánětu Achillovy šlachy a ostatních onemocnění svalů a jejich úponů. Vzhledem k našim zkušenostem jsme s dobrými výsledky rozšířili indikace na bolesti páteře, bolesti kyčelních a kolenních kloubů, zrychlení hojení měkkých tkání (svaly, šlachy) a kostí po úrazech. Dokoupením aplikátorů jsme rozšířili indikace do oboru kosmetické medicíny, konkrétně redukce tukových polštářů a léčba celulitidy
 • doporučujeme 5 aplikací u radiální vlny, nebo 3 aplikace u fokusované vlny. Výběr metody závisí na diagnoze a aktuálním stavu pacienta. V kosmetické medicíně se počet aplikací liší
 • má minimální vedlejší účinky (výjimečně mírné zarudnutí kůže a lehký otok u citlivých pacientů)
 • výhodou našeho pracoviště je možnost kombinace léčby rázovou vlnou s ostatními fyzioterapeutickými metodami (např. u tenisového lokte bývá často nutno synchronizovat léčbu lokte s léčbou krční páteře, totéž platí pro bolesti ramene, léčbu ostruhy patní kosti je vhodné kombinovat s korekcí nohy pomůckami – vložky, podpatěnky)
 • další výhodou našeho pracoviště jsou několikaleté zkušenosti s metodou, přístrojové vybavení a erudice našich fyzioterapeutů
 • naše pracoviště je autorizovaným školícím pracovištěm firmy MediCom, která dodává přístroje pro rázovou vlnu
 • pravidelně pořádáme školení pro lékaře a fyzioterapeuty pracujícími s těmito přístroji

V naší ordinaci velmi dbáme na erudovaný způsob léčby rázovou vlnou a individuální přístup ke každému pacientovi. Víme, že tento způsob následně přináší nejlepší možné výsledky. Rázová vlna je metoda mladá, která se rychle vyvíjí. Na základě nových poznatků a zkušeností často dochází k úpravám doporučeného nastavení přístroje, dávek a způsobu aplikace. Obecně lze říci, že vývoj spěje ke kombinaci obou druhů rázové vlny a výraznému zvyšování dávek. Díky úzké spolupráci s firmou MediCom mají naši fyzioterapeuti, prostřednictvím kongresů, osobních kontaktů a literatury, okamžitý přístup k nejnovějším informacím v oboru. Těmto trendům v naší ordnaci pravidelně přizpůsobujeme léčebné plány.

Většina pracovišť, která nabízejí rázovou vlnu, poskytuje vlnu radiální. Vlna je v těchto přístrojích generována mechanicky a šíří se do tkáně v rovnoběžných paprscích do hloubky 4 cm. Fokusovaná rázová vlna, lidově řečená „silnější“ se liší směrem paprsků, které se sbíhají ve zvolené hloubce tkáně a tím v daném místě odevzdávají mnohem větší energii. Prostupuje do hloubky 6-8 cm. Je generována buď jako vlna elekrohydraulická, to jsou přístroje např. fy Evo Tron, kde je nutná při aplikaci lokální anestesie, protože aplikace je výrazně bolestivá a nebo jako vlna elektromagnetická, která výrazně bolestivá není. Náš přístroj Duolith generuje vlny elektromagnetické, takže anestesii nepoužíváme. Intenzitu vlny přizpůsobujeme citlivosti pacienta.

Indikace radiální a fokusované vlny se příliš neliší. Ostatně 5 let jsme poskytovali pouze radiální vlnu na všechny vhodné diagnozy s výborným výsledkem. U některých diagnoz se držíme stále vlny radiální, u jiných jsme se přesvědčili o lepším a hlavně rychlejším efektu vlny fokusované. Většina pacientů udává zlepšení stavu již po první aplikaci fokusované rázové vlny. U 30% pacientů stačila pouze jedna aplikace k vyléčení. Radiální vlna tak rychle obvykle nezabírá a pacientům doporučujeme určitou trpělivost. Efekt někdy nastane až po skončení aplikací.

Nejvyšší prokázanou účinnost u většiny diagnoz dosahujeme kombinací obou metod, tak jak doporučují poslední publikace švýcarských kolegů. Fokusovanou vlnou ošetříme bolestivé body a radiální okolní tkáně.

Výhodou obou metod je kromě vysoké účinnosti také to, že úspěšně léčení pacienti se k nám téměř nevracejí, takže metoda vykazuje dlouhodobý efekt.

V naší ordinaci jste ke konzultaci každopádně vítáni. Pokud zjistíme, že je aplikace v některých případech nevhodná nebo neúčelná, tak Vám to řekneme a nabídneme jinou alternativu. U atypických diagnoz, kde si nejsme jisti výsledkem poskytujeme slevy.

Radiální vlna: 5 aplikací. Cena za 1 aplikaci 600,- Kč

Kombinace fokusované a radiální vlny: 3 aplikace. Cena za 1 aplikaci 1500,- Kč